Welcome Lisong industrial technology Co., ltd !

News

What are the global injection molding machine brands?

TIME:2020-12-10 Share

There is no good brand of injection molding machine, only according to the added value of their products to choose suitable for their own products. Lisong mahcine takes you to know what are the global injection molding machine brands?
World famous brands
1. China injection molding machine brand:
Lisong mahcine, Haitian, Huada, Gran, Bochuang, HongPai, Dongfang, Yongtai, Haitai, Zhili, Lima, Hongtian, Hongtai, Hongli, Haixing, Haiying, Haida, Yongjiang, Sanshun, Jinxing, Zhejiang Plastic Machinery General Factory, Liusu, Shenda, Shuangma, etc
2. European injection molding machine brands:
Engel Engel (Austria)
Nestor (Switzerland)
Germany: Battenfeld, Krauss Maffei, Demag, milakron, Arburg,
New Dido (Italy) boy.
Cincinnati (USA) remu, SIG.
Husky is mainly a hot runner

PET Injection Molding Machine
3. Japanese injection molding machine brand:
Nissei, Nissei, JSW, FANUC, Yubu, Toyo, Toshiba, Kawaguchi, Kawaguchi, Kawaguchi, Kawaguchi, Mitsubishi, Sumitomo, Niigata, Sodick, Ryoka
4. Korean and Taiwan injection molding machine brands:
Yujin, LG, Atsu, Zhenxiong, Taichung, Quanfa, fuqiangxin, Chaoqun, Huarong, Yizhan, shunzhan, TMC, qunqi, Nanrong, Jinji, Zongwei, Huaqin, Jingji, Liansu, Formosa,
5. Hong Kong injection molding machine brand:
Zhenxiong, Donghua, Hengsheng, Baoyuan, Yilida, Yiqin, Yiguang, baiteling, yizimi, Quansheng,
Why Lisong mahcine is recommended?
LI SONG professional provide the plastic injection molding  machine.Factory  direct sales, quality assurance, and price concessions.The manufacturers email:kevin@lisonginc.com .web:http://lisongmachine.com
 

Related News
Related Product
LI SONG Injection Molding Machine-TECHNICAL & SPECIALTY

2020 Star Of Injection Molding Machine Manufacturer!

Please write it
kevin@lisonginc.com
TOP